Utdanning på Bårdar

Bårdar Akademiet tilbyr;
•  to årig Fagskoleutdanning i musikkteater med fordypning i
   1) sang/skuespillerfag og 2) sang/dans.
•  to årig Fagskoleutdanning i dans.

Studiet har som overordnet mål å utdanne musikalartister og dansere på høyt nivå.
Etter endt utdanning får studentene en solid faglig plattform for yrkeslivet både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om fagskoleutdanning i dans.
Les mer om fagskoleutdanning i musikkteater.

Studiet er statsstøttet og godkjent av NOKUT (Fagskoleloven), med rett til lån i Statens Lånekasse. Akademiet har tilbudt utdanning siden 1995.Bårdar International tilbyr;
•  ett årig påbygging i musikkteater.
•  ettårig påbygging i dans.
 
Studiet bygger på den toårige Fagskolen og fungerer derfor som Bårdar sitt 3.studieår. Studiet har som overordnet mål å utdanne musikalartister og dansere på et høyt Internasjonalt nivå. Studentene blir forberedt både på det profesjonelle nasjonale og det internasjonale markedet. Studentene fordyper seg innenfor de fagfeltene de allerede har gode kunnskaper om, samt de får jobbet med en rekke regissører, koreografer i form av div. produksjoner.

Studiet er godkjent av Kunnskapsdepartementet (Voksenopplæringsloven), med rett til lån i Statens Lånekasse.

Les mer om Bårdar International, musikkteater
Les mer om Bårdar International, dansBårdar Akademiet i Tvedestrand tilbyr;
•  ettårig yrkesforberedende utdanning i Tvedestrand

Studiet forbereder studentene slik at de er bedre rustet til å ta en videre utdanning innenfor musikkteater eller dans.

Les mer om Bårdar Akademiet i Tvedestrand

Studiene er godkjent av Kunnskapsdepartementet (Voksenopplæringsloven), med rett til lån i Statens Lånekasse.Treider Private Gymnas og Bårdar Danseinstitutt
Treider og Bårdar tilbyr en kombinasjon av videregående skole (VG1,VG2,VG3) og dans/ performing arts.
Studiet gir generell studiekompetanse samtidig som du får praktisk og teoretisk undervisning i dans og musikalfag.

Les mer om dans og performing arts studie på Treider/ Bårdar

Studiene er godkjent, med rett til lån i Statens Lånekasse.